Over ons:
De kringloop van de West Aleta Singers is begonnen om het Terschellinger mannenkoor West Aleta Singers financieel te ondersteunen. Alle werkzaamheden worden verricht door vrijwilligers en de opbrengsten komen ten goede aan het mannenkoor. Daarnaast is er een fonds opgericht waar verenigingen die het financieel moeilijk hebben een beroep op kunnen doen.

Wij krijgen onze artikelen voornamelijk via schenkingen, zolderopruimingen en oude boedels. Eigenlijk kan alles wat u kwijt wilt en nog te goed is om weg te doen via onze markt een tweede leven krijgen. Heeft u zulke spullen dan komen we ze graag bij u ophalen. U kunt hierover contact opnemen met onze Marktmeesters.

Over de West Aleta Singers:
Het mannenkoor West Aleta Singers is op 27 januari 1974 opgericht. De naam West Aleta is afkomstig van het zowel beroemde als beruchte wijnschip dat 12 februari 1920 strandde op de Noordergronden bij Terschelling en het eiland letterlijk overspoelde met wijn. Dit historisch verhaal is terug te vinden in het logo van het koor. Na een moeilijke periode wat het ledental betreft begon, mede door de brede opzet van het repertoire, een tijd waarin het mannenkoor een eigen identiteit ontwikkelde onder de bezielende leiding van dirigent Sieb Leenstra, in januari ’97 opgevolgd door Sjoerd Hibma en in het najaar van 2002 werd het roer voor de tweede keer overgenomen door Sieb Leenstra. Na in juni 2007 afscheid te hebben genomen van Sieb Leenstra, is hij in augustus 2007 opgevolgd door Egbert J. Scheffer uit Harlingen. Per augustus 2014 is de heer Scheffer weer opgevolgd door de heer Sjoerd de Boer. Momenteel telt het koor ruim 60 leden waaronder nog steeds enkele ‘van het eerste uur’.

West Aleta Singers Terschelling 2015
Foto van het koor: West Aleta Singers Terschelling